INTENSIVE

kurz INTENSIVE obsahuje tieto prvky:

Prečo sme sa rozhodli pre kombinovanú formu štúdia?

Vďaka Covid-19 sme v brainON čiastočne zmenili systém výučby.
1. Vysvetľovanie učiva urobíme on-line, čo nám umožňuje jeho nahrávanie – môžeš sa k tomu kedykoľvek vrátiť.
2. Vyvážili sme čas na vysvetľovanie a precvičovanie – keď spočítame on-line a osobné stretnutia, je to cca 50/50.
Spolu min. 180 hodín = 32 stretnutí (20 veľkých, 12 malých)
+ naviac neobmedzené používanie inteligentného softwéru.

Výhody on-line stretnutí:
– sú ekologické (eco)
– nestrácaj čas cestovaním
– absolvuj ich odkiaľkoľvek
– nehanbi sa položiť otázku
– stretnutia sú nahrávané;
-> môžeš sa k nim vždy vrátiť

Pozn. Nahrávanie osobných stretnutí nie je z dôvodu GDPR možné!

Výhody osobných stretnutí:
– precvičovanie typových úloh
– písanie mnohých testov
– ovládanie -> zvládanie stresu
– draft prijímacích skúšok
– coffee break v cene kurzu
-> káva, široký výber čajov