Tím

Náš tím

MUDr. Marek Kollár, PhD.

zakladateľ, CEO a lektor

marek.kollar@brainon.org

MUDr. Lesia Kollárová

lektor

lesia.kollarova@brainon.org

RNDr. Matúš Ivan, PhD.

lektor

matus.ivan@brainon.org

Ing. Viera Bajkayová

styk s verejnosťou

viera.bajkayova@brainon.org

Garant a zakladateľ brainON
MUDr. Marek Kollár, PhD.

 • absolvent všeobecného lekárstva 1. LF UK v Prahe
 • postgraduálne vzdelanie na 1. LF UK
 • absolvent medzinárodného európskeho projektu REMAP
  (3 mesačné stáže v Taliansku, na Cypre a v Prahe)
 • pracuje v pražskom IKEM ako konzultant v patológii na Pracovisku klinickej a transplantačnej patológie
 • >15-ročná prax vo výučbe na 1. LF UK: Ústav patológie – odborný asistent; Anatomický ústav – demonštrátor, lektor
 • menovaný oborovou radou Zobrazovacie metódy v lekárstve a vedeckou radou 1. LF UK za školiteľa v postgraduálnom štúdiu

 • vedecké zameranie: nefropatológia, ochorenia ciev a pažeráka 
 • spolupracuje s českými a medzinárodními výskumnými skupinami
 • prednášal na desiatkach domácich a medzinárodných konferencií
 • autor a spoluautor 30 anglických a domácich vedeckých publikácií
 • spoluriešiteľ piatich výzkumných grantov MZ ČR
 • víťaz krajských olympiád z biológie na gymnáziu
 • ženatý, manželka Lesia pracuje ako detská lekárka