Náš príbeh

06 / 2013

Zakladáme brainON, s.r.o.
Sme rodinná firma.

09 / 2013

Otvárame prvé kurzy v Spišskej Novej Vsi. Kupujeme prvé modely.

06 / 2014

Úspešnosť prijatých študentov na LF je 95 %. Záujem o brainON rastie. Máme 2x viac študentov.

06 / 2016

Meníme tím. Posúvame sa ďalej.
,,Na každom konci je pekné,
že niečo nové začína.“

Prvá etapa brainONu

Prečo a kedy vznikol brainON?

Jedným z dôvodov bol fakt, že nás baví učiť. V neposlednom rade fakt, že mi lekári pred Vianocami roku 2000 zachránili život.
Práve tieto udalosti významne ovplyvnili moje ďalšie smerovanie, a tak som sa rozhodol podať si prihlášku na medicínu. Mojím snom bola 1. LF UK, kam sa mi podarilo dostať. Po štúdiu som chcel pomôcť študentom s rovnakým cieľom, a tak som v júni 2013 založil brainON.

brainON sa od tej doby posunul a prešiel niekoľkými významnými zmenami.

Posúďte sami.

brainON vďaka vám stále zlepšujeme…

07-11 / 2016

Tvoríme novú koncepciu – tzv. Training System. Programujeme vlastný softvér obsahujúci naše vlastné prednášky a testy.

01/2017

Kupujeme pre vás nové modely. Ich počet rastie na 100. Ich používanie pri vysvetľovaní zvyšuje predstavivosť študentov.

07/2017

Naprogramovali sme množstvo nových prvkov. Našu diskusiu, poznámky pod videoprezentácie, interaktívne karty a iné…

09/2019

Organizujeme kurzy v 4 mestách po Slovensku. Kvôli Covidu sme museli pribrzdiť. Vyplatilo sa. Poučili sme sa a zlepšili.

Druhá etapa brainONu

Prečo sme sa rozhodli brainONe pre zmenu?