Inteligentný softwér

9 funkcionalít obsahuje v balíku INTENSIVE

používať ho môžeš neobmedzene, hlavne pred on-line a osobnými stretnutiami,
aby si sa na stretnutia pripravil čo najlepšie

Videoprezentácie

>450 prednášok z biológie, chémie a fyziky.
V rozsahu učiva na prijímacie skúšky.

Vlastné poznámky

Pod videoprezentáciou si urob vlastné poznámky a exportuj si ich do PDF.

Naša diskusia, TSC

Opýtaj sa nás – neobmedzené konzultácie. Príspevky od lektorov pred prijímačkami.

Intelignentý systém testovania

>9000 testových otázok + odpovede. Nastav si detailné preferencie testovania.

Interaktívne karty

>200 on-line kariet z biológie. Analógia flash cards. Prever si kľúčové slová.

Odborný výkladový slovník

>550 odborných termínov z biológie človeka a genetiky. Slovník je prepojený s kartami.

Jazykový slovník biológie

Najdôležitejšie termíny z biológie v slovenčine, češtine, latinčine a angličtine.

Prehľad Tvojej aktivity

Systém si pamätá Tvoju aktivitu – hotové videá, testy, otázky a odpovede v diskusii.

Odpočítavadlá, count down-y

Všetky plánované akcie na jednom mieste
s dôležitými informáciami.

Tvoj profil v našom systéme s užívateľskými prvkami softvéru

Obrázok 1 z 25

Niektoré prednášky sú z väčšej časti písané, ak je to pre pochopenie potrebné

Obrázok 2 z 39